เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การบรรยายแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน [ 25 เม.ย. 2566 ]9
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 เม.ย. 2566 ]10
3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]13
4 แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 31 มี.ค. 2566 ]23
5 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 2 มี.ค. 2566 ]11
6 คณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม [ 6 ก.พ. 2566 ]19
7 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2566 ]12
8 ประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน [ 16 ม.ค. 2566 ]14
9 ประมวลจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา [ 20 ธ.ค. 2565 ]11
10 ประกาศ เรื่องการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 พ.ย. 2565 ]9
11 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]13
12 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 ก.ย. 2565 ]15
13 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]69
14 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]58
15 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 มี.ค. 2565 ]72
16 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน [ 1 มี.ค. 2565 ]62
17 การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส เทศบาลใสสะอาด [ 1 มี.ค. 2565 ]68
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]54
19 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 พ.ย. 2564 ]53
20 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]63
 
หน้า 1|2