เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้างดัดแปลงอาคารและรื้อถอน [ 13 พ.ค. 2564 ]49
2 คู่มือทะเบียนราษฎร์ [ 13 พ.ค. 2564 ]100
3 งานทะเบียนพานิช [ 13 พ.ค. 2564 ]88
4 แผนการจัดเก็บภาษี [ 13 พ.ค. 2564 ]46
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การควบคุมการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]45
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]45
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม ตลาดสาธารณะ พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]47
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]47
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]45
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]45
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 [ 1 ต.ค. 2563 ]46
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556 [ 1 ต.ค. 2563 ]44
13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ [ 1 ต.ค. 2563 ]41
14 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]38
15 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]36
16 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]37
17 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]44
18 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]42
19 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]42
20 คู่มือการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]38
 
หน้า 1|2