เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้างดัดแปลงอาคารและรื้อถอน [ 13 พ.ค. 2564 ]77
2 คู่มือทะเบียนราษฎร์ [ 13 พ.ค. 2564 ]145
3 งานทะเบียนพานิช [ 13 พ.ค. 2564 ]111
4 แผนการจัดเก็บภาษี [ 13 พ.ค. 2564 ]63
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การควบคุมการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) [ 1 ต.ค. 2563 ]61
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]63
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม ตลาดสาธารณะ พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]64
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]64
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]62
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]62
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 1 ต.ค. 2563 ]64
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 1 ต.ค. 2563 ]62
13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ [ 1 ต.ค. 2563 ]57
14 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]58
15 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]53
16 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]56
17 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]61
18 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]61
19 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]60
20 คู่มือการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]53
 
หน้า 1|2