เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
รายงานผลดำเนินการตามเทศบัญญัติ รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต.ค.64-มี.ค.65

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต.ค.64-มี.ค.65    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต.ค.64-มี.ค.65
 
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต.ค.64-มี.ค.65
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต.ค.64-มี.ค.65
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต.ค.64-มี.ค.65
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต.ค.64-มี.ค.65
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง