เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
รายงานผลดำเนินการตามเทศบัญญัติ รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ต.ค.63-มี.ค.64

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ต.ค.63-มี.ค.64    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ต.ค.63-มี.ค.64
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง