เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
รายงานผลดำเนินการตามเทศบัญญัติ รอบ 1 ปี


รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต.ค.62-ก.ย.63

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต.ค.62-ก.ย.63    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต.ค.62-ก.ย.63
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง