เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]62
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]60
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 เวลา10.00 น. [ 27 ก.ย. 2564 ]60
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]62
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]60
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]62
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันที่ 3 พฤษภาคม 2564 10.10 น. [ 5 พ.ค. 2564 ]63
8 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]66
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]68
10 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดี 14 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]66
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]64
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดี 29 พฤษภาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]63
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]68
14 ประชุมสภาเทศบาล-สมัยที่-4-ประจำปี-2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]70
15 ประชุมสภาเทศบาล-สมัยที่-3-ประจำปี-2562-ครั้งที่2 [ 27 ส.ค. 2562 ]61
16 ประชุมสภาเทศบาล-สมัยที่-3- ครั้งที่ 1 ประจำปี-2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]67
17 ประชุมสภาเทศบาล-สมัยที่-2-ประจำปี-2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]96
18 ประสภาเทศบาลสมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]60