เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ประกาศตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางวี สายชุมชนบ้านน้อยพัฒนา- ชุมชนเมืองเก่า ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 30 พ.ย. 2565 ]0
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนประจันตราษฎร์ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 พ.ค. 2565 ]0
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลเจ้า ซอย ๑ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 พ.ค. 2565 ]0
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตศิวบูรณ์ ซอย ๑, ศิวบูรณ์ ซอย ๒ , ศิวบูรณ์ ซอย ๓ , ราษฎรบำรุง ซอย ๔ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 พ.ค. 2565 ]0
5 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนน หน้าอำเภอประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 พ.ค. 2565 ]0
6 การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร ช่วงที่ 2 [ 8 มี.ค. 2565 ]49
7 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]50
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงงิ้ว - เลียบคลองประจันตคาม หมู่ที่ 5 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]49
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าน้ำ – หลังวัดศรีประจันตคาม หมู่ที่ 6 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]51
10 ประกาศตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระะบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง [ 17 ธ.ค. 2564 ]44
11 ประกาศตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระะบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง [ 3 ธ.ค. 2564 ]41
12 ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ชุดปราสาทมหัศจรรย์ พร้อมติดตั้ง [ 24 พ.ย. 2564 ]0
13 ประกาศการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 13 ก.ย. 2564 ]65
14 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเจ้าพระยาบดินทร์ ซอย 2, ซอย 4 และถนนผะดุงราษฏร์ ซอย 1,ซอย 2 [ 26 เม.ย. 2564 ]42
15 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งรางน้ำตลาดสดเทศบาล [ 2 เม.ย. 2564 ]43
16 ประกาศตรวจรับพัสดุรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร [ 8 มี.ค. 2564 ]47
17 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) หมู่ที่ 5 [ 18 ส.ค. 2563 ]111
18 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายท่าโพธิ์ ซอย 1 หมู่ที่ 5 [ 25 พ.ค. 2563 ]46
19 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 27 ม.ค. 2563 ]115
20 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 4 ธ.ค. 2562 ]78
 
หน้า 1|2