เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
บริการประชาชน E-Service

การบริการ e-service
ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่ายช่องทางออนไลน์
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์
ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 

 

 

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScMv2hLQpKWaQfgMxnlIkkcUs8frNesVVtoWjFTmIic0EaF1g/viewform

สแกน QR – CODE

 

 

 

ระบบยืม-คืนพัสดุ

 

 

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
http://www.prajantakham.go.th/passadu.php

สแกน QR – CODE