วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-5922 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ถ้วยรางวัล) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถไถ ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยจากไฟลามทุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง